Taneční a pohybová průprava 2-4 roky

Taneční a pohybová průprava 2-4 roky - Podzim 2022 Eliška Lašáková Cena za jednotlivce: 1 400 Kč

Děti 2-4 roky (lekce 45 minut)
Kurzy pro děti tohoto věku začínají vždy za přítomnosti rodičů nebo doprovodu na hodině. Pro děti to představuje bezpečné zázemí a snáze se tak zapojují do výuky. Přítomnost doprovodu se postupně omezuje na nejnutnější minimum, až již není potřeba. 
Prostřednictvím pohybových cvičení, her, příběhů a dalších aktivit jsou děti vedeny k radosti z tvořivého pohybu při odpovídající hudbě. Učí se zároveň udržet svoji pozornost a koncentrovat ji na konkrétního člověka (lektora), poslouchat a vykonávat jeho pokyny.
Po roce již děti zvládají hodiny bez přítomnosti doprovodu, učí se základní prvky kreativního pohybu a první taneční pojmy. Upevňují své získané dovedností (jako např. kroky a točení) a vykonávají je na pokyny učitele. Objevují různé druhy pohybu, jeho sladění s hudbou, rozvíjí svoji motorickou koordinaci a jednoduchými pohybovými prostředky se učí vnímat a ovládat společně svoje tělo a mysl. Tvořivé a zábavné hry, příběhy a cvičení představivosti přispívají k atraktivitě hodin.
Pro lepší motivaci dětí jsou pro ně v závěru hodiny připravena různá ocenění ve formě obrázků, razítek apod., které za své výkony v hodině získávají.

Doporučené vybavení: protiskluzové ponožky nebo měkké baletní piškoty, pohodlné sportovní oblečení.

Kurz probíhá od 20. 09. 2022 do 24. 01. 2023
Seznam dostupných termínů kurzu:
04. 10. 2022
16:15 - 17:00
11. 10. 2022
16:15 - 17:00
18. 10. 2022
16:15 - 17:00
01. 11. 2022
16:15 - 17:00
08. 11. 2022
16:15 - 17:00
15. 11. 2022
16:15 - 17:00
22. 11. 2022
16:15 - 17:00
29. 11. 2022
16:15 - 17:00
06. 12. 2022
16:15 - 17:00
13. 12. 2022
16:15 - 17:00
03. 01. 2023
16:15 - 17:00
10. 01. 2023
16:15 - 17:00
17. 01. 2023
16:15 - 17:00
24. 01. 2023
16:15 - 17:00

Hold on please…

It will only take a second.