← back

Podmínky registrace

4. 12. 2019

Stornovací podmínky

V případě, že jste se závazně přihlásili a zároveň zaslali platbu za vámi vybraný kurz, jsou stornovací poplatky určeny takto:

  1. V případě zaplacení kurzovného a poté odhlášení z kurzu 7 dní před jeho započetím, činí stornovací poplatek 100 % z ceny kurzovného, nebo je možnost zajistit si vlastní náhradní osobu, která kurz bude absolvovat, a to pouze při včasné informaci v recepciTŠ Bonstep.
  2. Z důvodu nemoci, nepředvídatelných událostí ( živelná pohroma, povodně ) se záloha na kurzovné, v případě nahlášení do 14 dní po započetí kurzu vrací v plné výši, ( je nutné doložit potvrzení od ošetřujícího lékaře, popřípadě jiné doklady o důvodu neúčasti na kurzu ).

Rozvh a lektoři

Všichni účastníci kurzů TŠ Bonstep berou na vědomí, že výběr veškerých osob, které se budou podílet na vytváření výuky ve výše uvedených kurzech, provádí výhradně TŠ Bonstep nebo osoba jí pověřená. TŠ Bonstep si vymiňuje právo na změnu v rozvrhu výuky. V případě zásahu vyšší moci, nemoci nebo pracovních závazků inzerovaných lektorů se TŠ Bonstep zavazuje zajistit dostatečnou adekvátní náhradu ve stejné profesionální kvalitě.

Medializace kurzů

Účastníci kurzů TŠ Bonstep svou přihláškou stvrzují a souhlasí s tím, aby TŠ Bonstepnebo osoba jí pověřená pořizovala fotografické, obrazové a zvukově obrazové nebo zvukové záznamy týkající se kursistů a lektorů a jejich projevů osobní povahy a aby takové materiály užil v dokumentačních a propagačních materiálech TŠ Bonstep všemi známými a dostupnými způsoby užití ( internet, propagace v médiích, tisk atd..). Tento souhlas se uděluje na neomezenou dobu a na území celého světa.

Dodatek

Možná se vám zdají naše podmínky příliš přísné, ale vězte, že i my musíme mnoho služeb zajistit před samotným zahájením kurzů. Předem zaplatit za pronájmy sálů a dalších služeb a samozřejmě také maximálně naplnit kurz. Takže v případě, že bychom museli někoho z důvodu plného obsazení kurzu odmítnout, a teprve poté by se nám někdo zpětně odhlásil, určitě chápete, že tato situace je pro nás ekonomicky neúnosná. Navíc jsme minulý rok několik těchto žádostí vyřizovali, a bohužel to nebylo příjemné ani pro Vás, ani pro nás.

Hold on please…

It will only take a second.

Provozovatelem webu je Taneční škola Bonstep, která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.
Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše