TANEČNÍ ŠKOLA BONSTEP

Hradec Králové

O Bonstepu

Taneční škola Bonstep nabízí širokou škálu různých typů tance a kondičního cvičení již od roku 1990.

Založili ji manželé Slávka a Marcel Němečkovi. Taneční škola se svou působností, flexibilitou a širokou škálou tanečních kurzů se zařadila mezi přední taneční školy v České republice. Poskytujeme taneční a kondiční kurzy tradičních tanečních pro středoškoláky a dospělé, ale i kondiční kurzy a workshopy ve stylech Street Dance, Break Dance, Standardní tance, Latinskoamerické tance, Salsu  a další. Absolventi všeho věku ( přijímáme děti již do čtyř let ) získají mimo tanečních dovedností rovněž základní orientaci ve společenském chování a etiketě. Udělejte něco pro svoje tělo a duši, najděte si plnohodnoutnou zábavu, která vás rozvine po všech stránkách vaší osobnosti, věnujte dost času také sobě samým, navštěvujte kurzy Vaší hradecké taneční školy BONSTEP!